Vážení členovia družstva,

s potešením Vám oznamujeme, že aktuálne dochádza k preklopeniu starej webstránky na novú modernejšiu verziu. Nová verzia bude dostupná už v pondelok 30.05.2016 od 06:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Spoločne tvoríme hodnoty

Team CREDITPAY


Vážení členové družstva,

s potěšením Vám oznamujeme, že aktuální dochází k překlopení staré webstránky na novou modernější verzi. Nová verze bude dostupná již v pondělí 30.05.2016 od 06:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Společně tvoříme hodnoty

Team CREDITPAY


Szanowni członkowie spółdzielni,

mamy przyjemność poinformowa, że właśnie trwa przechodzenie starej bramki płatniczej na nową nowocześniejszą wersję. Nowa bramka płatnicza będzie dostępna już w poniedziałek 30.05.2016 od godz. 06:00.

Dziękuję za zrozumienie.

Wspólnie tworzymy wartości

Team CREDITPAY


Dear team members,

we are pleased to announce that currently the old website is being upgrated to the new modern version. The new version will be available already on Monday May 30, 2016 at 6:00 AM.

Thank you for understanding.

We create values together.

Team CREDITPAY